GC绿色超级紧密纺

紧密器由高密度聚合物制成

GC绿色紧密纺是一种安全可靠的纺制紧密纱的紧密纺。

不过,如果当细纱机的纺纱几何受限同时对细纱机的锭速要求达到18000RPM时, GC绿色超级紧密纺是一个更为优化的选择。

GC绿色超级紧密纺在标准的GC绿色紧密纺基础上增加了一些部件。我们可以提供完整的绿色超级紧密纺,我们也可以将您的GC绿色紧密纺通过升级包升级为绿色超级紧密纺。

请即联络我们的销售团队,了解更多详细信息。

GC绿色超级紧密纺 1.21 HDC组件该方案为降低断头,同时提升细纱机车速至18000RPM以上而设计。


请联系我们的销售团队在您的工厂组织单独的纺纱试验。

Additional information:

SN No. 11-3 GC-P PK2025 V3.0中文
SN No. 11-3 GC-P PK2025 V3.0中文.pdf (1.88MB)
SN No. 11-3 GC-P PK2025 V3.0中文
SN No. 11-3 GC-P PK2025 V3.0中文.pdf (1.88MB)
SN No. 11-4 GC-P PK2630 V3.0中文
SN No. 11-4 GC-P PK2630 V3.0中文.pdf (1.09MB)
SN No. 11-4 GC-P PK2630 V3.0中文
SN No. 11-4 GC-P PK2630 V3.0中文.pdf (1.09MB)
SN No. 11-5 GC-P Yuhua-Changde V3.0中文
SN No. 11-5 GC-P Yuhua-Changde V3.0中文.pdf (1.23MB)
SN No. 11-5 GC-P Yuhua-Changde V3.0中文
SN No. 11-5 GC-P Yuhua-Changde V3.0中文.pdf (1.23MB)
SN No. 11-2 GC-P P3-1 V3.0中文
SN No. 11-2 GC-P P3-1 V3.0中文.pdf (1.19MB)
SN No. 11-2 GC-P P3-1 V3.0中文
SN No. 11-2 GC-P P3-1 V3.0中文.pdf (1.19MB)


Mail
Call
Map
About
LinkedIn